Новини, обяви и съобщения

АРХИВ >>

25.10.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

ОбяваПълен текст]

23.01.2023

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 24.01- 27.01.2023 ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители, В изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването РД-01-15/23.01.2023 г. за предприемане на мерки за ограничаване разпростр... [Пълен текст]

11.11.2020

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

18.08.2020

ЗАПОВЕД И ГРАФИК ЗА ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

17.08.2020

ЗАПОВЕД И ГРАФИК ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

20.07.2020

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г.,

В Основно училище „Христо Ботев“, гр. Мъглиж, община Мъглиж през учебната 2019 - 2020 год. се изпълн... [Пълен текст]

24.09.2019

ОБЯВА

Свободно работно място за "Образователен медиатор " по проект "Подкрепа за успех"

30.08.2019

ВАЖНО

Заповед за избор на заявител по "Схема училищен плод" и Схема "Училищно мляко" [Пълен текст]

19.08.2019

ОБЯВА

Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" [Пълен текст]

03.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.07.2019 ще се проведе общо събрание за отчитане на второто тримесечие на 2019г.... [Пълен текст]

10.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.04.2019 ще се проведе общо събрание [Пълен текст]

07.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.01.2019 г. ще се проведе общо събрание [Пълен текст]

ВАЖНО

Заповед и график за самостоятелна форма на обучение - януарска сесия учебна 2018/2019

25.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.06.2018 г. ще се проведе общо събрание [Пълен текст]

27.04.2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДЕЦАТА СЛЕД VII КЛАС

Адресите за подаване на онлайн заявления за кандидастване след VII клас са : priem.mon.bg и 7klas.mon.bg. Сайтовете ще бъдат активни веднага след като ученици... [Пълен текст]

13.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Общо събрание за отчитане на първото тримесечие на 2018г. [Пълен текст]

19.02.2018

СЪОБЩЕНИЕ

Общо събрание за приемане на бюджета [Пълен текст]

04.01.2018

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.01.2018г. ще се проведе общо събрание за отчитане на четвъртото тримесечие на 2017г. [Пълен текст]

28.11.2017

ВАЖНО!

Заповед и график за изпитите - самостоятелна форма на обучение, януарска сесия 2017/2018 г. ... [Пълен текст]

21.06.2017

СЪОБЩЕНИЕ

На 30.06.2017 год. от 11.00 часа ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на колектива : Отчет на средствата от делегирания бюджет за ІІ –то тримесечие на 2017 г. ... [Пълен текст]

30.03.2017

СЪОБЩЕНИЕ

На 05.04.2017 год./сряда/ от 13.40 часа ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ на персонала за отчитане на средствата от делегирания бюджет за първото тримесечие на 2017 г... [Пълен текст]

22.02.2017

ВАЖНО!

На 22.02.2017 г. (сряда) от 13.40 ч. ще се проведе общо цъбрание на колектива: Приемане на бюджета на училището за календарната 2017 година.... [Пълен текст]

13.01.2017

СЪОБЩЕНИЕ

На 16.01.2017 год. от 13.30 часа ще се проведе общо събрание на колектива - отчет за изпълнението на делегирания бюджет за ... [Пълен текст]

10.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ НА МЪГЛИЖ,

Учебната 2015-2016 година ще бъде тържествено открита на 15.09.2015 год. от 9.30 ч.

... [Пълен текст]

АРХИВ >>