График за допълнителна и индивидуална работа

начален етап

учебна 2021/2022 год. 

II учебен срок

 

УЧИТЕЛИ ДЕН ЧАС
Екатерина Вангелова петък 11.30
Емилия Петкова петък 12.15
Николинка Ганева вторник 12.10
Пенка Лолова вторник 14.00
Даниела Димитрова вторник 14.00

Даниела Тодорова-

АЕ II-IV клас

четвъртък 12.10