График за допълнителна и индивидуална работа

начален етап

учебна 2022/2023 год. 

I учебен срок

 

УЧИТЕЛИ ДЕН ЧАС
Даниела Димитрова вторник 12.45-13.20
Павлина Мухтарова вторник 12.45-13.20
Екатерина Вангелова петък 11.30-12.05
Емилия Петкова вторник 13.55
Николинка Ганева вторник 13.55
Пенка Лолова вторник 13.55

Теодора Стерикова-

АЕ II-IV клас

сряда 13.15-13.55