График за допълнителна и индивидуална работа

начален етап

учебна 2022/2023 год. 

II учебен срок

 

УЧИТЕЛИ ДЕН ЧАС
Даниела Димитрова понеделник 13.00
Павлина Мухтарова вторник 12.30
Екатерина Вангелова петък 12.15
Емилия Петкова понеделник 13.50
Николинка Ганева петък 13.40
Пенка Лолова вторник 13.50

Теодора Стерикова-

АЕ II-IV клас

сряда 13.00