График за допълнителна и индивидуална работа

начален етап

учебна 2020/2021 год.

 

УЧИТЕЛИ ДЕН ЧАС
Емилия Петкова понеделник 12.35-13.10
Пенка Лолова петък 12.35-13.10
Даниела Димитрова понеделник 13.15-13.55
Екатерина Вангелова петък 12.35-13.15
Даниела Тодорова понеделник 12.30-13.10
Мария Герджикова петък 12.30-13.10