Защита на личните данни

 

Данни за администратора

ОУ "Христо Ботев", Мъглиж
Адрес   Мъглиж, ул. "Гео Милев" 10
E-mail   info-2405116@edu.mon.bg
Телефон  0886442381
Интернет страница   http://www.ouhristobotevmg.com

 

Данни за длъжностното лице по защита на личните данни

E-mail   gdprss@abv.bg
Телефон   088 454 1222

( Използва се само за въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни от ОУ "Христо Ботев", Мъглиж, в качеството му на администратор, както и за упражняване на правата Ви по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679. )

Ред_за_упражняване_на_правата_на_физическите_лица_като_субекти_на_данни

Заявление_за_преносимост_на_данни

Заявление_за_ограничаване_на_обработката_на_данни

Заявление_за_коригиране_на_данни

Заявление_за_изтриване_на_данни

Заявление_за_достъп_до_данни

Възражение

Приложение_1

заявление_оттегляне_ПРОЦ_04

заявление_оттегляне_от_родител,_настойник_ПРОЦ_04

заявление_оттегляне_от_субекта_на_данни_със_съгласието_на_родител,_попечител_ПРОЦ_04

декларация-съгласие_от_родител,_настойник_ПРОЦ_04

декларация-съгласие_от_субекта_на_данни_ПРОЦ-_04

декларация-съгласие_от_субекта_на_данни_със_съгласието_на_родител,_попечител_ПРОЦ-_04

Политика_за_прозрачност_при_обработване_на_личните_данни_на_ученици_и_родителите,_настойниците,_попечителите

Политика_за_прозрачност_при_обработване_на_личните_данни_на_работници,_служители

Политика_за_прозрачност_при_обработване_на_личните_данни_на_контрагенти

Политика_за_прозрачност_при_обработване_на_личните_данни_на_кандидати_за_работа

Политика_за_прозрачност_при_обработване_на_личните_данни_на_дарители

Политика_за_прозрачност_при_обработване_на_личните_данни_на_граждани,_чужденци_и_лица_без_гражданство

 Изменена_Политика_за_прозрачност_при_обработване_на_личните_данни_на_работници,_служители_-_16-06-2023