Дистанционно обучение

 

Уважаеми родители и ученици от ОУ "Христо Ботев",

Във връзка с обявеното извънредно положение от понеделник 16.03.2020 година учебните занятия продължават от разстояние. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват създадените затворени групи във Фейсбук, приложения за онлайн комуникация, електронни учебници и образователни ресурси. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация. За учениците, които не разполагат с необходимите устройства и интернет учителят ще се обажда по телефона за да постави своите задачи. В тези случаи ще получавате и материали на хартиен носител от образователния медиатор Ангел Денков Ангелов и пак по него ще изпращате решените задачи и тестове.

Уважаеми родители, разчитаме на подкрепата Ви!
Скъпи ученици, бъдете активни!
Заедно ще се справим!

 

График за провеждане на часовете
в ОУ "Христо Ботев", гр. Мъглиж, чрез онлайн обучение

НАЧАЛЕН ЕТАП I, II, III и IV клас

1 час 9.00 : 9.20
2 час 9.30 :9.50
3 час 10.00 : 10.20
4 час 10.30 : 10.50
5 час 11.00 : 11.20
6 час 11.30 : 11.50

 

График за провеждане на часовете
в ОУ "Христо Ботев", гр. Мъглиж, чрез онлайн обучение

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП от V до VII клас

1 час 8.00 : 8.30
2 час 8.50 : 9.20
3 час 9.40 : 10.10
4 час 10.40 : 11.10
5 час 11.30 : 12.00
6 час 12.20 : 12.50
7 час 13.10 :13.40

 

С уважение,

Милена Челебиева

Директор на ОУ "Христо Ботев", гр. Мъглиж
04321 2079 
oumagl@abv.bg