Дистанционно обучение

 

Уважаеми родители и ученици от ОУ "Христо Ботев",

Във връзка с обявеното извънредно положение от понеделник 07.02.2022 година учебните занятия продължават от разстояние. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват създадените затворени групи във Фейсбук, приложения за онлайн комуникация, електронни учебници и образователни ресурси. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация.

Уважаеми родители, разчитаме на подкрепата Ви!
Скъпи ученици, бъдете активни!
Заедно ще се справим!

  

График за провеждане на часовете
в ОУ "Христо Ботев", гр. Мъглиж, чрез онлайн обучение

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП от V до VII клас

1 час 8.00 : 8.30
2 час 8.40 : 9.10
3 час 9.20 : 09.50
4 час 10.10 : 10.40
5 час 10.50 : 11.20
6 час 11.30 : 12.00
7 час 12.10 :12.40

 

С уважение,

Милена Челебиева

Директор на ОУ "Христо Ботев", гр. Мъглиж
04321 2079 
oumagl@abv.bg