Документи

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

7 от 15.09.2022 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 2022-2023

6 от 15.09.2022 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ 2022-2023

5 от 15.09.2022 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2022-2023

4 от 15.09.2022 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2022-2023

3 от 15.09.2022 УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

2 от 15.09.2022 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2022-2023

1 от 15.09.2022 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2022-2023

1 от 10.06.2022 Предстоящо обучение

22 от 15.02.2022 Дневно разписание на училището II

21 от 15.02.2022 Дневно разписание на училището

20 от 15.02.2022 Декларация за работното време на директора

19 от 15.02.2022 УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

19 от 03.11.2021 Програма за предоставяне на равни възможности 2021-2022

18 от 03.11.2021 Програма за превенция на ранното напускане 2021-2022

17 от 03.11.2021 Мерки за повишаване качеството на образованието 2021-2022

15 от 03.11.2021 Годишен план за дейността на училището 2021-2022 учебна година

13 от 03.11.2021 Училищни учебни планове за целодневна, полудневна и самостоятелна форма на обучение 2021-2022

12 от 03.11.2021 Правилник за дейността на училището 2021-2022

11 от 03.11.2021 Етичен кодекс на училищната общност 2021-2022

1 от 30.09.2021 План-програма за действие по БДП 2021-2022

Последна редакция: 07.10.2022
горе