График на изпитите

за ученици на дневна форма на обучение

юнска сесия на учебната 2022/2023 г.

 

Предмет                                       клас                   дата          час
1. Човекът и природата V-VI клас  26.06.2023г.  13:00ч.
2. Английски език

V-VI клас

VII клас

27.06.2023г.

06.07.2023г.

 13:00ч.

10:00ч.

3. История и цивилизации

V-VI клас

VII клас

 28.06.2023г.

07.07.2023г.

 13:00ч.

10:00ч.

4. География и икономика

V-VI клас

VII клас

 29.06.2023г.

10.07.2023г.

13:00ч.

 10:00ч.

5. Математика

V-VI клас

VII клас

 30.06.2023г.

04.07.2023Г.

13:00ч.

10:00ч.

6. Български език и лит.

V,VI,VII клас

 03.07.2023г.  10:00ч. 
7. Биология и ЗО VII клас  11.07.2023г.  10:00ч.
8. Физика и астрономия VII клас 05.07.2023г. 10:00ч.

 

Изпитите се провеждат в изпитна зала с инсталирана видеокамера.

Изпитът по английски език е писмен и устен.

По останалите предмети - само писмен.

 

Конспект по БЕЛ V-VII клас

Конспект_БЕЛ_5_клас

Конспект_по_български_език_и_литература_6_клас

Конспект__по_български_език_и_литература_7_клас

Конспект по математика

КОНСПЕК_математика

Конспект по история

конспект-история-5-7_клас

Конспект по география

конспект__география_5-7_клас

Конспект по биология и ЧП

конспект_ЧП-5клас_Microsoft_Office_Word_(3)

конспект_ЧП_6_клас_Microsoft_Office_Word_(3)

конспект_биология_7_клас_Microsoft_Office_Word_(3)

Конспект по физика и астр.

КОНСПЕКТ_физика_и_астрономия

Конспект по английски език

 Конспект_по_английски_език__V_-_VI_клас