График на изпитите

за ученици на самостоятелна форма на обучение

Септемврийска сесия на учебната 2020/2021 г.

 

V клас
1. История и цивилизации    
2. География и икономика    
3. Човекът и природата    
VІ клас
2. Математика    
3. География и икономика    
4. БЕЛ    
5. Математика    
6. БЕЛ    
7. История и цивилизации    
VІІ клас
1. Английски език    
2. Математика    
3. Музика     
4. География и икономика    
5. Физика и астрономия    
6. Информ.технологии    
7. Физ.възпитание и спорт    
8. История и цивилизации    
9. БЕЛ    
10. Технологии и предпр.    
11. Музика    
12. БЕЛ    

 

Изпитът по физическо възпитание и спорт е само практически изпит

По английски език - писмен и устен

По останалите предмети - само писмен.

график_2021