График на изпитите

за ученици на дневна форма на обучение

септемврийска сесия на учебната 2021/2022 г.

 

V-VII клас                           дата               час
1. Математика  30.08.2022г.  10:00ч.
2. Биология и ЧП  31.08.2022г.  10:00ч.
3. Физика и астрономия  01.09.2022г.  10:00ч.
4. Английски език  02.09.2022г.  10:00ч.
5. История и цивилизации  05.09.2022г.  10:00ч.
6. Български език и лит.  07.09.2022г.  10:00ч. 
7. География и икономика  08.09.2022г.  10:00ч.

 

Изпитите се провеждат в изпитна зала с инсталирана видеокамера.

Изпитът по английски език е писмен и устен.

По останалите предмети - само писмен.

 

Конспект по БЕЛ V-VII клас

Конспект_БЕЛ_5_клас

Конспект_по_български_език_и_литература_6_клас

Конспект__по_български_език_и_литература_7_клас

Конспект по математика

КОНСПЕК_математика

Конспект по история

конспект-история-5-7_клас

Конспект по география

конспект__география_5-7_клас

Конспект по биология и ЧП

конспект_ЧП-5клас_Microsoft_Office_Word_(3)

конспект_ЧП_6_клас_Microsoft_Office_Word_(3)

конспект_биология_7_клас_Microsoft_Office_Word_(3)

Конспект по физика и астр.

КОНСПЕКТ_физика_и_астрономия

Конспект по английски език

 Конспект_по_английски_език__V_-_VI_клас