Училището

 

Кратка история

Най-старите досригнали до нас сведения за училище в Мъглиж са от XVII век (1623 г.). Предполага се, че още тогава в Мъглижкия манастир е имало килийно училище. Със сигурност килийното училище в манастира е засвидетелствано през 1821 г. През първата половина на XIX век училището прераства в светско. Тук се обучават не само децата на мъглижани, но и младежи от Казанлъшко и Старозагорско. През 1871 г. в Мъглиж вече има мъжко училище, девическо, неделно училище и читалище. Мъглижкото училище дава учителски кадри из цялата страна. През Руско – турската война 1877 – 1878 г. изгаря долното двуетажно училище и девическото училище при Горненската църква. Опожарен е и манастира. След Освобождението училището се помещава най – напред в турското медресе – източно от сегашния каменен мост. То се състои от две стаи, в които учат момчетата и момичетата. През 1891 г. се построява новата Горненска църква „Св. Вмч. Димитрий”, в двора на която се построява и училището.
През 1918 г. при пожар училището изгаря. Новата учебна сграда е построена през 1922 г. със 17 учебни стаи, физкултурен салон, работилница по трудово обучение и сграда с 2 учебни стаи за ученици от предучилищна възраст. Мъглижани му дават името на големия поет и революционер Христо Ботев. Директор на училището е Стефан Лесов, а преподаватели: Екатерина Лесова, Минчо поп Стоянов, Иван Бакалов, Стефан Тюфекчиев, Димитрина Кехайова и др.
През 1928 г. директорът Стефан Лесов е освободен и е назначен за прогимназиален учител, а за изпълняващ длъжността директор е назначен Жельо Иванов Попов. На 21.09.1931 г. след проведен оспорван избор за директор е назначен учителят Минчо поп Стоянов. На 10.02.1934 г. за директор на училището е избран учителят от Мъглиж Евтим Т. Пастърмов, завършил философия в Софийския университет.
През месец октомври 1944 г. поради политически причини и смяната на властта са наказани директорът Евтим Пастърмов, Жельо Попов и Иван Боруджиев – за 2 години, а Лальо Малешков и Бона Пастърмова – с преместване. За средищен директор е назначен Стоян Герганов.
До учебната 1944/1945 г. училището в Мъглиж се е развивало като основно. На 15.11.1945 г. се открива Смесена гимназия, която се помещава в сградата на основното училище. Заниманията се водят полудневно до обяд, а след обяд учат учениците от основното училище.
На 07.12.1945 г. за директор на Гимназията е назначен Христо Динев Славов. На 24.11.1948 г. , поради преминаването му на работа във Втора мъжка гимназия в гр. Казанлък, директорът е освободен и на негово място е назначен Христо Иванов Влаев – нередовен гимназиален учител по педагогика. От 05.09.1950 г. за директор на Гимназията е назначена Стефана Христова Григорова.
На 29.08.1952 г. училищата се обединяват в пълно Средно училище от I до XII клас, с название „Гео Милев” и директор Стефана Христова Григорова, зав. уч. – Стоян Герганов. Учениците са 612, разпределени в 21 паралелки.
На 01.09.1956 г. за директор на училището е назначен Лев Желев Попов, с чието име е свързано най-успешното израстване, развитие и обновяване на училището. Изградена е физкултурна площадка, открива се ученически стол. С помощта на ТКЗС са изградени кабинети по физика, химия и работилници по трудово обучение. Учителят Владимир Власков създава неповторим по своята оригиналност кабинет по биология. Неговото новаторство се състои в представяне на схеми, нарисувани на стената, отразяващи произхода и развитието на организмите, на птиците, на бозайниците, ембрионалното развитие и др. В коридорите е поставена сбирка от 400 минерала. Обзавеждането на кабинета по физика става дело на учителя Христо Клисуров, впоследствие този кабинет се превръща в един от най-добрите в окръга. Същият учител прави и цялата електрическа инсталация на новите помещения. Поставено е за пръв път луминисцентно осветление. В цветната градина на училището е изграден фонтан. През учебната 1957/1958 г. по настояване на директора Лев Попов започва строеж на голямата сграда в югозападната част на двора – за работилници, физкултурен салон, съблекалня, бани, салон за читалня и малко книгохранилище. Открива се и общежитие за момчета. Назначен е и заместник-директор – агроном по образование, Борис Стефанов Станев. На училището е предоставена за обраборване и 240 декара замя от ТКЗС – Мъглиж, както и един трактор. През август училището получава от Русе нови селскостопански машини. Увеличават се и земите на училището.
На 01.09.1962 г. Средното политехническо училище е закрито. Откриват се две училища: основно, носещо името „Христо Ботев” и техникум „Гео Милев”. Директор на основното училище е Делка Иванова Джавкарова. Учениците, общо 418 са разпределени в 15 паралелки. През 1967 г. техникумът се премества в новопостроена сграда, а на училището е направен основен ремонт.
През месец април 1973 г. сформираният кръжок по художествено слово, воден от учителката Танка Павлова, подкрепян и от директорката Джавкарова и учителката по литература Мария Бончева, се явяват на Републикански фестивал по художествено слово и печелят първо място сред явилите се 18 състава от цяла България. В училището функционират още 11 кръжока, 1 танцова група и 1 духов фанфарен оркестър. След близо 20-годишно управление на училището Делка Джавкарова е назначена за заместник-директор, а за директор е избран Васко Минчев. Промяната става на 01.09.1981 г. За пръв път са оформени три паралелки с ученици от първи клас. Общия брой на учениците е 414, разпределени в 18 паралелки.
В средата на учебната 1982/1983 г. е направена промяна в административното ръководство на училището. Директорът Васко Минчев е назначен на длъжност главен специалист „Направление образование” в община Мъглиж, а за директор е избрана Кунка Загарова, учител по история и география.
Важна за училището е учебната 1985/1986 г. когато училището преминава в ЕСПУ. Открива се една паралелка в IX клас. Учебната 1987/1988 г. започва след извършен основен ремонт, подновен учителски колектив и пълна промяна в ръководството. Директор е Наньо Димитров Нанев, заместник-директор – Юлия Орлова, партиен секретар – Димитринка Попова, секретар на ДКМС – Марияна Андреева, ЗАТС – Пенка Златева и дружинен ръководител – Ганка Карагитлиева. Учениците са 533. Продължава столовото хранене. Работят 14 кръжока, фанфарен оркестър и хор. Тази година са връчени и първите дипломи за завършено средно образование. През лятото на 1989 г. група ученици заминават на бригада в СССР в гр. Куйбишев. Благодатна за училището е учебната 1991/1992 г. С новия закон за земята се възстановява собствеността на училището върху 598 декара земя.
От учебната 1990/1991 г. училището се преобразува в СОУ. През 1994 г. гимназиалният курс остава без прием в IX клас, закрит е щатът заместник-директор. Конкуренцията с ТМСС (Техникум по механизация на селското стопанство) в града е огромна. Тъй като учебният план на СОУ не предлага професионално обучение в рамките на горната образователна степен, т. е. учениците не излизат с документ за професионална квалификация, перспективата е повече от неблагоприятна за училището – промяна на статута от средно в основно. Това за съжаление не закъснява.
От 1999 г. със заповед на Министъра училището е преобразувано в основно училище.
Увеличеният брой паралелки в основното училище през учебната 2004/2005 г. създава възможност за откриване на нов щат – помощник-директор. При проведения конкурс по документи е избрана Дияна Иванова Янева – историк, директор на закритото през 2003 г. училище в село Шаново, община Мъглиж.
През 2007 г. училището преминава на делегиран бюджет. Опасенията за недостиг на средства се оказват неоснователни. На фона на демографската криза, в училището се обучават 313 ученика, разпределени в 16 паралелки. Доброто административно и финансово управление на директора Наньо Нанев, подпомаган от Дияна Янева, помощник-директор, Елена Бабова – счетоводител, Мария Кирчева – ЗАТС и 20-членен учителски колектив, охрана и помощен персонал, превръщат училището в желана територия за учениците от община Мъглиж. Обновен е вътрешният интериор на сградата – класни стаи и коридори с нова PVC-дограма, основен ремонт на санитарния възел, училищният двор е озеленен с иглолистни и декоративни растителни видове и нови пейки и кошчета, изградена и оборудвана е и фитнес зала.
Изпълнен с динамика е и културния живот на училището. Тържествено се отбелязват на сцената на читалище „Пробуда” гр. Мъглиж всички празници с богата литературно-музикална програма. Основни участници са учениците от клуб „Художествено слово”, ръководен от Дияна Янева и музикален ръководител Татяна Карастоянова и малките ученици от начален курс. Училището става общински първенец и в общинската викторина по безопасност на движението и достойно представя общината на областния кръг. Отборът по футбол, ръководен от Богдан Алексиев, от няколко години заема първите места и в общинския турнир по футбол. С подобни успехи се гордее и учебният процес. Г-жа Александрова, преподавател по български език и литератута и г-жа Стефка Илиева, преподавател по математика, на добра воля два пъти седмично след учебните часове от три години подготвят желаещите да кандидатстват в професионални гимназии ученици. Резултатите са повече от добри. След успешно положени изпити всички кандидастващи седмокласници са приети в желаните училища.
Учебната 2010/2011 г. започва с направен основен ремонт на парната инсталация на стойност 34 000 лева, основен ремонт на столовата за хранене, където за първа година първокласниците на целодневно обучение получават топъл обяд. Учителският и помощен персонал е в пълен състав.