График за провеждане на 

 консултиране  на родители и ученици и водене на училищната документация

учебна 2022/2023 год. – І уч.срок

 

Учител Клас П В С Ч П
Даниела Димитрова Ia   12.10-12.45       
Павлина Мухтарова   12.10-12.45       
Екатерина Вангелова ІI   13.00-13.45      
Емилия Петкова ІІIa    13.15-13.55       
Николинка Ганева ІІIб   13.15-13.55       
Пенка Лолова ІV   13.15-13.55       
             
Руска Азманова V а   13.50-14.30      
Грета Черешева V б   13.50-14.30      
Татяна Г. Карастоянова VІ а   13.50-14.30      
Татяна И. Карастоянова VІ б   13.50-14.30      
Лидия Александрова VII а    13.50-14.30      
Марийка Митева VІI б    13.50-14.30