График за провеждане на 

 консултиране  на родители и ученици и водене на училищната документация

учебна 2020/2021 год. – І уч.срок

 

Учител Клас П В С Ч П
Златина Инджова ПК   13.15 – 13.50      
Емилия Петкова І    12.15 – 13.50      
Пенка Лолова ІІ    12.20 – 12.55      
Даниела Димитрова ІІІ       14.00-14.40    
Екатерина Вангелова ІV а    13.15-13.55      
Даниела Тодорова ІV б    13.15-13.55      
Лидия Александрова V а   13.50 – 14.30      
Даниела Стоянова V б   13.50 – 14.30      
Руска Азманова VІ а   14.00 - 14.40      
Грета Черешева VІ б   13.50 - 14.30      
Татяна Г.Карастоянова VII а    14.00 - 14.40      
Татяна Ив. Карастоянова VІI б    13.50 - 14.30