График за провеждане на 

 консултиране  на родители и ученици и водене на училищната документация

учебна 2022/2023 год. – IІ уч.срок

 

Учител Клас П В С Ч П
Даниела Димитрова Ia  12.15-12.55 12.10-12.45       
Павлина Мухтарова  12.30-13.10        
Екатерина Вангелова ІI   12.20-13.00      
Емилия Петкова ІІIa   13.05-13.45        
Николинка Ганева ІІIб         13.00-13.40 
Пенка Лолова ІV   13.05-13.45       
             
Руска Азманова V а   14.00-14.40      
Грета Черешева V б   14.00-14.40      
Татяна Г. Карастоянова VІ а   14.00-14.40      
Татяна И. Карастоянова VІ б   14.00-14.40      
Лидия Александрова VII а    14.00-14.40      
Марийка Митева VІI б    14.00-14.40