ОУ "Христо Ботев" – Мъглиж » Проекти » Актуални »

 С решение на ПС от началото на месец юни 2022 г. училището ще кандидатства с проект по НП " Заедно в изкуствата и спорта". Ще бъдат формирани две групи по Модул 1.Изкуства- танцово изкуство и Модул 2. Спорт - един отбор по футбол. Проекта ще се изпълнява през учебната 2022-2023 година. С до 80 учебни часа за група/отбор. Ръководители на групи/отбори могат да бъдат външни специалисти или педагогически специалист от училището.