Колектив

 

Списък на служителите в ОУ”Христо Ботев” гр.Мъглиж

1.

Милена Петкова Челебиева

директор

2.

Дияна Иванова Янева

зам.-директор

3.

Марийка Митева

старши учител математика

4.

Лидия Николаева Александрова

старши учител БЕЛ

5.

Грета Пенева Черешева

старши учител химия и биология

6.

Богдан Георгиев Алексиев

старши учител физическо възпитание

7.

Емил Митев Янчев

старши учител география и история

8.

Диана Неделчева Теберова

старши учител ИТ и физика

9.

Мариана Андреева Атанасова

старши учител I–IV клас

10.

Емилия Димитрова Петкова

старши учител I–IV клас

11.

Екатерина Христова Вангелова

старши учител I–IV клас

12.

Даниела Гочева Тодорова

старши учител I–IV клас

13.

Зоя Георгиева Арабаджиева

старши учител ЦДО

14.

Николинка Стоянова Ганева

старши учител ЦДО

15.

Даниела Николова Димитрова

старши учител I - IV клас

16.

Павлина Кръстева Мухтарова

учител ЦДО

17.

Преслава Бончева Сарафова

учител ЦДО

18.

Татяна Георгиева Карастоянова

старши учител музика

19.

Пенка Атанасова Лолова

старши учител I–IV клас

20.

Татяна Иванова Карастоянова

старши учител БЕЛ

21.

Руска Николаева Азманова

учител английски език

22.

Златина Стоянова Инджова

старши учител подготвителен клас

23.

Анета Петкова Георгиева

ресурсен учител

24.

Христа Стоянова Димитрова 

психолог

25.

Петър Иванов Османлиев

логопед

26.

Ваня Митева Янчева

касиер-домакин

27.

Веселина Панайотова Лолова

счетоводител

28.

Коста Петков Кучков

огняр

29.

Кремена Петрова Димитрова

чистачка

30.

Златка Огнянова Славова

чистачка

31.

Михаил Станчев Кучков

охрана