Колектив

 

Списък на служителите в ОУ”Христо Ботев” гр.Мъглиж

1.

Татяна Неделчева Цанекова

директор

2.

Дияна Иванова Янева

заместник директор

3.

Радостина Тодорова Нинова

учител БЕЛ

4.

Грета Пенева Черешева

старши учител химия и биология

5.

Богдан Георгиев Алексиев

старши учител физическо възпитание

6.

Емил Митев Янчев

старши учител география и история

7.

Диана Неделчева Теберова

старши учител ИТ и математика

8.

Мариана Андреева Атанасова

старши учител ЦДО

9.

Емилия Димитрова Петкова

старши учител I–IV клас

10.

Екатерина Христова Вангелова

старши учител I–IV клас

11.

 Теодора Иванова Стерикова

старши учител I–IV клас АЕ

12.

Зоя Георгиева Арабаджиева

старши учител ЦДО

13.

Николинка Стоянова Ганева

старши учител I-IV клас

14.

Даниела Николова Димитрова

старши учител I - IV клас

15.

Павлина Кръстева Мухтарова

учител I-IV клас

16.

Теодора Колева Христова

старши учител ЦДО

17.

Татяна Георгиева Карастоянова

старши учител музика

18.

Пенка Атанасова Лолова

старши учител I–IV клас

19.

Татяна Иванова Карастоянова

старши учител БЕЛ

20.

Руска Николаева Азманова

учител английски език

21.

Радина Станчева Стайнова

учител ЦДО

22.

Красимира Златкова Георгиева

учител математика

23.

Стела Маринова Попова

ресурсен учител

24.

Радка Василева Ангелова

училищен психолог

25.

Петър Иванов Османлиев

логопед

26.

Ваня Митева Янчева

касиер-домакин

27.

Веселина Панайотова Лолова

счетоводител

28.

Стоян Евтомов Дянов

огняр

29.

Кремена Петрова Димитрова

чистачка

30.

Златка Огнянова Славова

чистачка

31.

Михаил Станчев Кучков

охрана