Материална база

Училището разполага с:

  • просторни, добре оборудвани класни стаи;
  • компютърна зала, кабинет по химия и физика;
  • физкултурен салон;
  • асфалтиран двор със спортни площадки;
  • компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;
  • библиотека;
  • достъп до Интернет;
  • отопление – локална водоотоплителна инсталация;
  • здравен кабинет;
  • ученически стол