График за изпитите на учениците от VII клас - самостоятелна форма на обучение

                        2022/2023 учебна година- юнска сесия

 

Предмети Дата Час
1.Химия и ООС
21.06.2023 год. 13:00ч.
2.Музика РП
22.06.2023 год. 13:00ч.
3.Информационни технологии
23.06.2023 год. 13:00ч.
4.Биология и ЗО
26.06.2023 год. 13:00ч.
5.История и цивилизации
28.06.2023 год. 13:00ч.
6.География и икономика
29.06.2023 год. 13:00ч.
7.Български език и литература
03.07.2023 год. 10:00ч.

 

Изпитът по английски език е писмен и устен;

по изобразително изкуство, музика и информационни технологии е писмен и практически;

по всички останали предмети-само писмен;