График за изпитите на учениците от VII клас - самостоятелна форма на обучение

                        2021/2022 учебна година- януарска сесия

 

Предмети Дата Час
1.Български език ЗП 12.01.2022 год. 13:10ч.
2.Математика ЗП 13.01.2022 год. 13:10ч.
3.История и цивилизации 14.01.2022 год. 13:10ч.
4.Английски език 17.01.2022 год. 13:10ч.
5.Биология и ЗО 18.01.2022 год. 14:00ч.
6.Технологии и предприемачество 19.01.2022 год. 13:10ч.
7.Информационни технологии 20.01.2022 год. 13:10ч.
8.География и икономика 21.01.2022 год. 13:10ч.

 

Изпитът по английски език е писмен и устен;

Изпитът по информационни технологии е писмен и практически;

По всички останали предмети- само писмен;