График за изпитите на учениците от VII клас - самостоятелна форма на обучение

                        2022/2023 учебна година- януарска сесия

 

Предмети Дата Час
1.Български език ЗП 04.01.2023 год. 13:10ч.
2.Английски език 05.01.2023 год. 13:10ч.
3.Физика и астрономия 06.01.2023 год. 13:10ч.
4.Математика 09.01.2023 год. 13:10ч.
5.Музика 10.01.2023 год. 14:00ч.
6.Изобразително изкуство 11.01.2023 год. 13:10ч.
7.Физическо възпитание 12.01.2023 год. 13:10ч.
8.Технологии и предприемачество 13.01.2023 год. 13:10ч.

 

Изпитът по английски език е писмен и устен;

по изобразително изкуство и музика е писмен и практически;

по всички останали предмети-само писмен;