График за провеждане на часа 

за консултации и индивидуална работа с ученици – прогимназиален етап

учебна 2022/2023 год.

II учебен срок

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПРЕДМЕТ ДЕН ЧАС
Лидия Аександрова Български език и литература понеделник 13.00-13.40
Татяна Иванова Карасоянова Български език и литература сряда 14.00-14.40
Руска Азманова Английски език понеделник 13.00-13.40
Марийка Митева

Математика

Физика и астрономия

понеделник

сряда

13.10-13.50

13.10-13.50

Дияна Теберова

 

Математика

 

понеделник

13.50-14.30

Емил Янчев

История и цивилизации

География и икономика

четвъртък

четвъртък

13.10-13.50

14.00-14.40

Грета Черешева

Човекът и природата

Биология и ЗО

Химия и ООС

понеделник

понеделник

понеделник

13.10-13.50