График за провеждане на часа 

за консултации и индивидуална работа с ученици – прогимназиален етап

учебна 2022/2023 год.

I учебен срок

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПРЕДМЕТ ДЕН ЧАС
Лидия Аександрова Български език и литература вторник 14.30-15.10
Татяна Иванова Карасоянова Български език и литература понеделник 13.00-13.40
Руска Азманова Английски език четвъртък 13.00-13.40
Марийка Митева

Математика

Физика и астрономия

понеделник

четвъртък

13.00-13.40

13.05-13.45

Дияна Теберова

Информационни технологии

Математика

 

понеделник

понеделник

13.00-13.40

13.40-14.20

Емил Янчев

История и цивилизации

География и икономика

понеделник

сряда

13.10-13.50

13.10-13.50

Грета Черешева

Човекът и природата

Биология и ЗО

Химия и ООС

сряда

понеделник

петък

13.10-13.50

13.50-14.20

13.10-13.50