График за провеждане на часа 

за консултации и индивидуална работа с ученици – прогимназиален етап

учебна 2021/2022 год.

II учебен срок

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПРЕДМЕТ ДЕН ЧАС
Лидия Аександрова Български език и литература сряда 13.50
Татяна Иванова Карасоянова Български език и литература вторник 14.30
Руска Азманова Английски език понеделник 13.10
Марийка Митева

Математика

Физика и астрономия

вторник

петък

14.30

13.10

Дияна Теберова

Информационни технологии

Математика

 

сряда 13.10
Емил Янчев

История и цивилизации

География и икономика

понеделник 13.10
Грета Черешева

Човекът и природата

Биология и ЗО

Химия и ООС

сряда 13.10