График за провеждане на часа 

за консултации и индивидуална работа с ученици – прогимназиален етап

учебна 2020/2021 год.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПРЕДМЕТ ДЕН ЧАС
Лидия Аександрова Български език и литература вторник 14.30-15.10
Татяна Иванова Карасоянова Български език и литература вторник 14.30-15.10
Руска Азманова Английски език понеделник 13.10-13.50
Даниела Стоянова

Математика

Физика и астрономия

Човекът и природата

вторник 14.30-15.10
Дияна Теберова

Информационни технологии

Математика

Човекът и природата

вторник 13.50-14.30
Емил Янчев

История и цивилизации

География и икономика

понеделник 13.10-13.50
Грета Черешева

Човекът и природата

Биология и ЗО

Химия и ООС

вторник 14.30-15.10

 

График_лятна_работа(1)