ГРАФИК

за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка

за

учебната 2022/2023 година

 

 

Предмет Дата Час
1 Български език и литература ООП 01.09.2023г. 8.30
2 Английски език ООП 01.09.2023г. 13.30
3 История и цивилизации ООП 04.09.2023г. 9.00
4 География и икономика ООП 04.09.2023г. 13.30
5 Физика и астрономия ООП 05.09.2023г. 9.00
6 Математика ООП 05.09.2023г. 13.30
7 Биология и здравно образование ООП 07.09.2023г. 9.00
8 Човекът и природата 07.09.2023г. 9.00