ГРАФИК

за провеждане на изпити за оформяне на срочна оценка

за завършване на първи учебен срок

учебна 2022/2023 година

 

 

Предмет Дата Час
1 Физическо възпитание 06.02.2023г. 13.00
2 Технологии и предприемачество 07.02.2023г 14.00
3 Български език и литература ООП 08.02.2023г. 13.00
4 Английски език 09.02.2023г. 13.00
5 КМ и ИТ 10.02.2023г. 13.00
6 Музика ООП 13.02.2023г. 13.00
7 Математика 14.02.2023г. 14.00
8 История и цивилизации 15.02.2023г. 13.00
9 Изобразително изкуство 16.02.2023г. 13.00
10 География и икономика 17.02.2023г. 13.00
11 Музика РП 20.02.2023г. 13.00
12 Човекът и природата 21.02.2023г. 14.00
13 Биологоия и ЗО 22.02.2023г. 13.00
14 Химия и ООС 23.02.2023г. 13.00
15 Физика и астрономия 24.02.2023г. 13.00
16 Български език и литература РП 27.02.2023г. 13.00