Новини, обяви и съобщения

<< Всички новини, обяви и съобщения

30.11.2020

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 30.11- 21.12.2020 ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването РД-01-677/25.11.2020 г. за предприемане на мерки за ограничаване разпространението на Covid-19 и заповед РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката присъственият образователен процес се преустановява от 30. ноември 2020 г. до 21. декември 2020 г. за децата в ПГ и за учениците от I-VII клас в дневна форма на обучение.

През посочения период ОУ „Христо Ботев“ ще осъществява обучение от разстояние в електронна среда в платформата на „Школо“- ВКС /виртуални класни стаи/, според установеното седмично и дневно разписание с намалена продължителност на учебните часове за прогимназиален етап.

Стриктно ще се отразяват присъствието и отсъствието на учениците от онлайн часовете и ще се поставят отсъствия. Ще се извършва и оценяване на учениците, съгласно нормативната уредба.

За учениците от I-IV клас ще бъдат организирани проектни дейности, под ръководството на класните ръководители.

При необходимост се обръщайте към класния ръководител, който ще Ви окаже съдействие и ще ви свърже със съответните специалисти.

Училищната администрация ще осъществява дейността си чрез електронната поща на училището oumagl@abv.bg и телефон 04321 2079

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

за времето от 30.11 до 21.12.2020 г.

час V – VII клас

1 8.00 – 8.30

2 8.40 – 9.10

3 9.20 – 9.50

Голямо междучасие

4 10.10 – 10.40

5 10.50 – 11.20

6 11.30 – 12.00

7 12.10 – 12.40

Продължителността на дистанционния учебния час при синхронно обучение от разстояние в електронна среда е с продължителност тридесет минути - в прогимназиалния етап;

Бъдете здрави!

Милена Челебиева

Директор

<< Всички новини, обяви и съобщения | << АРХИВ