Новини, обяви и съобщения

<< Всички новини, обяви и съобщения

13.04.2018

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.04.2018 год./сряда/ от 13.40 часа ще се проведе общо събрание с ДНЕВЕН РЕД:

Отчет за делегирания бюджет на първото тримесечие 2018 год.

Докладва :Веселина Лолова, счетоводител

Директор: Наньо Нанев

<< Всички новини, обяви и съобщения | << АРХИВ