Новини, обяви и съобщения

<< Всички новини, обяви и съобщения

07.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.01.2019 г. ще се проведе :

1.От13:40 часа- Общо събрание : отчет на средствата от делегирания бюджет за IV-то тримесечие на 2018 год.

Докладва:В.Лолова,счетоводител

Директор: Наньо Нанев

<< Всички новини, обяви и съобщения | << АРХИВ