Новини, обяви и съобщения

<< Всички новини, обяви и съобщения

27.04.2018

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДЕЦАТА СЛЕД VII КЛАС

Адресите за подаване на онлайн заявления за кандидастване след VII клас са : priem.mon.bg и 7klas.mon.bg.

Сайтовете ще бъдат активни веднага след като учениците получат служебните си бележки с резултатите от НВО.

<< Всички новини, обяви и съобщения | << АРХИВ