Новини, обяви и съобщения

<< Всички новини, обяви и съобщения

22.02.2017

ВАЖНО!

На 22.02.2017 г. (сряда) от 13.40 ч. ще се проведе общо цъбрание на колектива:

Приемане на бюджета на училището за календарната 2017 година.

Докладва: В. Лолова, счетоводител

<< Всички новини, обяви и съобщения | << АРХИВ