ОУ "Христо Ботев" – Мъглиж » Обучение » В помощ на класния ръководител »

Кът на учителя за ЕС

 

Кътът на учителя съдържа всякакви видове материали за ЕС за различни възрастови групи:

http://europa.eu/teachers-corner/home_bg