ОУ "Христо Ботев" – Мъглиж » Обучение » В помощ на класния ръководител »

БДП

 

Учебни програми и материали по БДП

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=30

 

Световен ден на възпоменание на жертвите от ПТП

Презентация – като PowerPoint презентация или като .pdf документ