Новини, обяви и съобщения

<< Всички новини, обяви и съобщения

04.01.2018

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.01.2018 год./сряда/ от 13.40 часа ще се проведе общо събрание с ДНЕВЕН РЕД:

Отчет на средствата от делегирания бюджет за последното тримесечие на 2017 год.

Докладва :Веселина Лолова, счетоводител

Директор: Наньо Нанев

<< Всички новини, обяви и съобщения | << АРХИВ