Новини, обяви и съобщения

<< Всички новини, обяви и съобщения

25.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.06.2018 г. ще се проведе :

1.От 9.30 часа- Общо събрание : отчет на средствата от делегирания бюджет за II-то тримесечие на 2018 год.

Докладва:В.Лолова,счетоводител

2.От 10.00 часа - ПС с ДНЕВЕН РЕД:

2.1.Резултати от учебната работа- презентация

Отг.М.Митев

2.2.Нормативи на учителите-прогноза за учебната 2018/2019 год.

Отг.Ст.Илиева

2.3.Избор на комисия за оценка на резултатите от труда/диференцирано заплащане/

2.4.Други въпроси

Директор: Наньо Нанев

<< Всички новини, обяви и съобщения | << АРХИВ